Thursday, November 21, 2013

Download font ABC - Tải phông chữ ABC

Hoàng Ku : Mỗi cái Like hay Comment là một niềm động viên của các bạn để HpvTV Team có hứng thú tiếp tục...

Bộ font ABC hay còn gọi là font Tiêu chuẩn Việt Nam 3(TCVN3) gồm những font chữ thông dụng trước kia như .VNTime, .VNArial, ... và có thể sử dụng với nhiều bộ gõ tiếng Việt như Unikey, Vietkey,...

DOWLOAD : 


0 comments:

Post a Comment