Thursday, November 21, 2013

[Image] Mưa Trên Phố Bay Xa (116 ảnh)

Hoàng Ku : Mỗi cái Like hay Comment là một niềm động viên của các bạn để HpvTV Team có hứng thú tiếp tục...

Ảnh không đẹp lắm nhưng share vẫn tiếc =))
***Lưu ý khi chọn ảnh làm vì vid thì nên để ý size có đủ làm kô kẻo bị mờ nhé!
Vì mình cứ thấy đẹp là down thôi à!
Đóng góp : Quý Cây Chanel
------------------------------­­­­­­----­­------­­­­-----------­-­-­-­-­-­-------­-­------------­-­­--­--­--­--­­­­-
▼Download : 
------------------------------­­­­­­----­­------­­­­-----------­-­-­-­-­-­-------­-­------------­-­­--­--­--­--­­­­-
Nguồn : Images of PSP
------------------------------­­­­­­----­­------­­­­-----------­-­-­-­-­-­-------­-­------------­-­­--­--­--­--­­­­-


1 comments:

Post a Comment